περιστεναχίζετ'

περιστεναχίζετ'
περιστεναχίζετε , περιστεναχίζομαι
resound all round
pres imperat act 2nd pl (epic)
περιστεναχίζετε , περιστεναχίζομαι
resound all round
pres ind act 2nd pl (epic)
περιστεναχίζεται , περιστεναχίζομαι
resound all round
pres ind mp 3rd sg
περιστεναχίζεται , περιστεναχίζομαι
resound all round
pres ind mp 3rd sg (epic)
περιστεναχίζετο , περιστεναχίζομαι
resound all round
imperf ind mp 3rd sg (homeric ionic)
περιστεναχίζετο , περιστεναχίζομαι
resound all round
imperf ind mp 3rd sg (epic)
περιστεναχίζετε , περιστεναχίζομαι
resound all round
imperf ind act 2nd pl (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”